Extender


Granulowany TMR. Oszczędzaj pasze objętościowe i zyskaj nawet 2,5 L mleka więcej.

Extender to smakowita kompozycja naturalnych składników. Doskonale uzupełnia lub zastępuje pasze obję- tościowe i zwiększa produkcję mleka. Zawiera najwyż- szej jakości strawne włókno pokarmowe, dzięki czemu może być bezpiecznie stosowana w żywieniu bydła, w dużych ilościach.

Jakie korzyści daje Extender?

Oszczędność pasz objętościowych. 1 kg Extendera może zastąpić nawet 3 kg paszy objętościowej. Zależy to od suchej masy pasz objętościowych. Jeśli w porę przystąpimy do uzupełnienia dawki Extenderem, możemy obejść się bez zakupu kiszonek słabej jakości.

Korzystna alternatywa. Dla wysłodków buraczanych, sianokiszonek oraz innych pasz objętościowych. Wprowadzając do dawki Extender oszczędzamy własne pasze objętościowe, jednocześnie dostarczając bydłu niezbędną dzienną dawkę włókna. Warto wprowadzić Extender do dawki na stałe. Jego smakowitość oraz wyjątkowej jakości strawne włókno, poprawiają pobranie pasz i wydajność stada.

Wyższa wydajność. Nawet o 2,5 kg mleka więcej od krowy dziennie. Zastępując część pasz objętościowych Extenderem poprawiamy strukturę dawki oraz poziom strawnego włókna w dawce pokarmowej. Dzięki temu wzrasta energia całej dawki oraz jej strawność, co w rezultacie wpływa na wzrost wydajności mlecznej.

Niezwykle smakowita. Zawiera melasę. W przeprowadzonych testach żywieniowych już od pierwszego podania zwierzętom, stwierdzono bardzo wysokie pobieranie Extendera, bez względu na wiek bydła i grupę żywieniową. Dlatego też, nasi specjaliści polecają Extender również do dawek dla krów świeżo wycielonych, u których bardzo często, z powodu przebytego porodu lub początków ketozy, występuje spadek apetytu. Stosując Extender można bez trudu osiągnąć wzrost pobrania dawki TMR nawet o 2 kg s.m.

Ogranicza ryzyko kwasic. Jest bezpiecznym źródłem energii. Extender może stanowić nawet ¾ dawki pokarmowej, uzupełnionej wyłącznie słomą. To bardzo duża zaleta, której nie posiadają pasze treściwe czy śruty zbożowe. Choć równie skutecznie dostarczają energię, podawane w dużych dawkach stwarzają niebezpieczeństwo: silnego obniżenia pH żwacza, obumierania bakterii trawiących włókno, kwasicy żwacza oraz spadku wydajności i chorób racic.

Gwarantowane parametry. Brak zmienności, typowej dla pasz objętościowych. Zmienność parametrów to problem, który dotyczy wszystkich pasz objętościowych. Parametry kiszonki z kukurydzy kilkukrotnie ulegają zmianie w procesie zakiszania i dojrzewania pryzmy. W sianokiszonkach zmienność wynika z miejsca zbioru, nierównomiernego podsuszenia roślin oraz równoczesnego stosowania balotów z róż- nych pokosów. W tej sytuacji trudno o poprawną analizę żywienia i dopasowanie dawki. Extender produkowany jest przemysłowo, w warunkach wysokiej powtarzalności parametrów wszystkich surowców oraz wyrobu gotowego. Gwarantowane parametry użytego w dawce Extendera pozwalają precyzyjnie i ekonomicznie żywić zwierzęta.

Przeczytaj więcej informacji