Rady ekspertów – cielęta i jałówki


jałówka

 1. Jeśli jesteś przy porodzie, nie śpiesz się z asystą. Nadmierna asysta to problemy z odchodzeniem łożyska. Prawidłowy poród musi potrwać. Faza niepokoju to 2–4 godziny, faza wydania płodu do 1 godziny, faza wydalenia łożyska do 8 godzin i faza rekonwalescencji po porodzie do 30 dni.

 2. Wytrzyj cielę, zawiąż i opatrz pępowinę za pomocą jodyny. Zapewnij krowie i cielęciu higieniczne, bezstresowe warunki.

 3. Pierwsze dni życia to dobry czas na usunięcie dodatkowych strzyków i dekoronizację.

 4. Podaj siarę najlepiej do 30 minut po porodzie. Nigdy nie zdawaj się na ssanie cielęcia, zdój krowę i podaj odpowiednią ilość siary (5% jego masy ciała – jeśli cielę waży około 38 kg, powinno otrzymać prawie dwa litry siary jednorazowo). Jeśli trzeba, wlej siarę sondą do żołądka cielaka za pomocą specjalnej sondy. Pierwsza siara jest najlepsza, bo zawiera najwięcej ciał odpornościowych. Cielę, które nie napije się siary szybko po porodzie, ma małą szansę na przeżycie i prawidłowy rozwój, gdyż nie ma odporności wrodzonej, a nie nabyło jeszcze odporności ze środowiska.

 5. Siarę można mrozić po to, żeby zagospodarować jej nadmiar. Najlepiej w 2-litrowych plastikowych butelkach, które po powolnym rozmrożeniu można w całości skarmić. Najlepiej jest mrozić siarę wysokiej wartości (od wieloródek). Do określania wartości siary ze względu na poziom przeciwciał służy ‘siarometr’. Siara o gęstości 50 mg/ml jest bardzo dobra, nieco gorsza jest siara 22–50 mg/ml. Siara poniżej 22 mg/l jest niskiej wartości i nie warto jej mrozić.

 6. Cielę odłącz od krowy jak najprędzej, najlepiej do 6 godzin po porodzie. Odłączenie po 24 godzinach to trudniejsza adaptacja do nowych warunków po odłączeniu.

 7. Odpajanie mlekiem albo preparatem mlekozastępczym prowadź przez okres 5–8 tygodni. Średnia dawka dobowa to 5–6 l.

 8. Brak rozwinięcia żwacza widać dobrze po odstawieniu od mleka, kiedy cielak staje w miejscu w rozwoju.

 9. Wcześnie podawaj cielętom wodę. Pamiętaj, mleko ani preparat mlekozastępczy NIE ZASTĄPI, WODY GDYŻ ZAWIERA BIAŁKO MLEKA. Białko mleka uruchamia rynienkę okołoprzełykową, co sprawia, że pokarm dociera prosto do trawieńca. Woda i pasza starterowa Kromilk CJ powodują fermentację w żwaczu i jego stopniowy

 10. W intensywnym odchowie na wczesne wycielenie nie podawaj cielętom siana tylko wodę i pasze starterowe, jak Kromilk CJ. Siano nie powoduje przyspieszonego rozwoju żwacza, lepszego ukrwienia i przyrostu brodawek żwaczowych. Siano można zacząć stosować od 4 miesiąca życia.

 11. Uważaj na karmienie zbyt energetyczną paszą. Jałówki już od 4 miesiąca życia łatwo odkładają tłuszcz w wymieniu. Jest to proces nieodwracalny. Wymię ładne z zewnątrz w środku może być wypełnione łojem, a nie tkanką mlekotwórczą. Aby się upewnić, że karmisz jałówki prawidłowo, musisz je okresowo ważyć i mierzyć. Oto wzorcowe pomiary dla jałówek HF w wieku 6, 13, 18 miesięcy życia.

 12. Pozostawienie cieląt na 48 godzin z krową zwiększa ryzyko upadków 4-krotnie.

  6 miesiąc 13 miesiąc 18 miesiąc
Wzrost w kłębie 97–107 cm 121–130 cm 127–133 cm
Masa ciała 149–181 kg 316–350 kg 429–475 kg