Rady ekspertów– krowy mleczne


mleczna

 1. Krowy w pierwszym okresie laktacji powinny mieć zadawane pasze objętościowe najlepszej jakości.

 2. Krowy uwielbiają jeść po doju, dlatego powinny mieć dostęp do stołu paszowego.

 3. Krowy potrzebują właściwego dobrostanu, nieograniczony dostęp do paszy i dostateczną ilość świeżej i czystej wody.

 4. Zapewnij świeżą wodę w odległości do 15 m od stołu paszowego.

 5. Krowy wypijają około 2 litry wody na każde pół litra mleka. Regularnie czyść poidła.

 6. TMR krowy powinny otrzymywać minimum raz dziennie.

 7. Krowy jedzą nawet 12 razy dziennie, spędzają 27 minut na jedzeniu (5 godzin dziennie).

 8. Krowy odczują stres ciepła powyżej 27°C.

 9. Pasza powinna być dostępna dla krów minimum 20 godzin dziennie na krowę.

 10. Krowy powinny osiągać szczytową produkcję mleka w 6–8 tygodniu laktacji.

 11. Krowy nie pokazujące rui do 45 dnia po wycieleniu powinny być zbadane pod kątem możliwych zaburzeń.

 12. Sprawdzaj cielność po kryciu – badanie cielności powinno stwierdzić ciążę w 35–40 dniu po kryciu.