Indyk


Korzyści

  • Mieszanka chętnie wyjadana przez indyki
  • Doskonale umięśnione indyki
  • Zdrowe indyki, ładne upierzenie
  • Dobra jakość mięsa

Stosowanie: Paszę dla indyków stosujemy od 1 dnia życia piskląt, aż do końca tuczu.

W tuczu indyków stosujemy trzy pasze.

  • INDYK 1 – od 1 dnia do 4 tygodnia tuczu
  • INDYK 2 – od 5 tygodnia do 12 tygodnia tuczu
  • INDYK 3 – od 13 tygodnia do końca tuczu

Ilość zjedzonej paszy w okresie odchowu:

  • 40 – 50 kg/szt.
  • 20 indyków to tona paszy!!!